ELEKTROMAGNETISK STRÅLING - VÅR TIDS STØRSTE MILJØPROBLEM?

Ja mange mener det og det er ikke tvil at det en stor utfordring for hele vår eksistens.

Vi får flere og flere slike strålekilder og siden de er usynlige for oss, forstår og ser vi ikke hvor mange de er og hvordan de kan påvirke oss negativt, sakte og sikkert.

Det er mange strålekilder og noe av det værste er vel de nye mobiltelefonene, smarttelefonene. Er de egentlig så smarte, jo på en måte er de det, man kan hente ned informasjon hvor enn man er og til hvilken tid man vil. Vi blir uavhengig og frie.

Men hva med all strålingen?

Mobilen bruker GSM nett til samtaler. 3 G til mobildata og 4 G til mobildata og tale. Vanlig GSM nett kobler seg opp når man ringer og sender sms og mms. Mobildata og Wifi kobler seg opp stort sett hele tiden.

Norge er dekket av et enormt nettverk av basestasjoner, sendere og mottakere, ja store deler av landet vårt er dekket, vi har god dekning sies det. Teknisk sett er dette veldig bra.

Men hva med all strålingen. Er den uskadelig? Ja sier mange forskere, vi kan ikke måle at den er skadelig. Hva er det de måler da? Jo de måler strålingen termisk, dvs. brennvirkningen på huden. Dette måles i et tidsrom på rundt en halv time. Hallo, en halv time, hva er vel det i dag? Mange er utsatt for denne strålingen timesvis og for en del strålekilder er det snakk om stråling 24 timer i døgnet.

Ikke termisk stråling, dvs. stråling som går inn i kroppen måles som regel ikke. Det er som å stikke hodet ned i sanden og si at man ikke ser noe. Det er klart at slik stråling både virker termisk og ikke termisk. Hvordan denne strålingen virker på sikt vet vi rett og slett ikke, fordi den ikke har pågått i så mange år, enda. Men endel forskere ser allerede nå at den ikke termisk strålingen kan påvirke cellene våre på en negativ måte, til og med vårt DNA kan bli skadet. Særlig barn og syke kan bli påvirket, der er ofte immunapparatet under oppbygging eller forstyrret, slik at det skal lite til for å påvirke det.

Hva med naturen rundt oss som kan bli påvirket av all stråling fra vår menneskelig aktivitet? Her vet vi enda også svært lite. Men mange forskere stiller spørsmål om hvordan det påvirker alt fra jorda, dyrelivet og lufta/atmosfæren.

Vi har kraftige værradarer som står og scanner været over hele Norge. Vi har andre radarsystemer som for flytrafikken osv. I Tromsø har vi en kraftig HAARP radarstasjon som brukes til Nordlysforskning og til militær virksomhet!

 Er alt dette nødvendig? Ser man konsekvensen av dette?

Hva kan vi vanlige mennesker gjøre være føre var? Jo vi kan slå av mobildata og wifi på smarttelefonen når vi ikke bruker det. Vi kan la være å bruke mobilen som vekkeklokke. Vi kan slå av trådløse rutere hjemme hos oss selv, når de ikke brukes. Det beste er å kable nettet. Vi kan la være å gi mobiltelefoner til våre små barn. Rett og slett lære oss å bruke teknikken fornuftig.

Ressursbruken med all vår teknikk er også svært stor, særlig alle de stadig nye produkter som skiftes ut med siste "nyeste" modell.

 

 

Stråling er desverre usynlig for oss...
Foto: Hans Christer Rask Arnesen

Et fint lite hefte for å forstå hvordan el-stråling kan påvirke oss.
Foto: Hans Christer Rask Arnesen