HISTORISK BRUK AV LEIRE (ARGILA).

Definisjonen på leire er at det er finkornet jord, fra fjell eller stein, med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm. Leiren blir avsatt som sedimenter i vann eller langs vassdrag og innsjøer. Det kan også forekomme vulkansk leire og det er tilfellet med leire fra Romania.

Innholdsstoffer i vulkansk leire fra Romania:   Mer enn 20 mineraler, bl. a.

Silisium - SiO2 - 44 %, Aluminium - Al2O3 - 13,45 %, Kalsium - CaO - 5,44 %, Jern - Fe2O3 - 4,66 %, Kobolt - Co - 3,66 %, Magnesium - MgO - 2,3 %, Kalium - K2O - 1,29 %, Fosfor - P2O5 - 0,36 %, Svovel - SO3 - 0,15 %, Tinn - TiO - 0,15 %Natrium - Na2O - 0,04 %, Sink - ZnO - 0,03 %

 

DETTE HAR BLITT SAGT OM LEIRE:

Leire har blitt utstyrt av Gud med en svært høy intelligens.

Jeusus kalte leiren for "Earth Angel" og helbredet den blinde med den.

I føste Mosebok 2,7 står det "Og Herren Gud skapte mannen av leire og blåste livsens ånd i nesen hans og mannen fikk sjel og liv".

Under begravelsen sier presten "Av jord er du kommet - til jord skal du bli - av jord skal du igjen oppstå".

God leire er homøostatisk, dvs. at hvis du og jeg tar samme type leire samtidig vil vi få forskjellig resultat, avhengig av hva kroppen vår trenger. Dette er Homostase - en tendens mot en stabil tilstand av likevekt.

Leire er som mennesker, det finnes ikke to like forekomster på jorden. Hver leireforekomst har sitt eget "fingeravtrykk". Denne unike identitet består av dens spesielle sammensetning av mineraler og sporstoffer, forskjellige joniske elektriske ladninger, forskjellige partikkelstørrelse, ulik renhetsgrad og ulik alder for å nevne noen av forskjellene.

 

LITT OM BRUK AV LEIRE GJENNOM HISTORIEN.

Leire har vært i bruk så lenge vi kjenner at mennesket har vært her på jorden. Den eldste kjente figur som er funnet er en leirefigur som blir kalt "Venus off Vestonice", ble funnet i Tjekkoslovakia i 1920. Dateringer tyder på at den er rundt 25.000 år gammel.

Gjennom årtusener har leire blitt brukt til mange formål som husbygging, kokekar, redskaper, porselen og som gjødsling av jorder. Mange kulturer har vært avhengig av leireslam, spesielt den Egyptiske kulturen oppsto fordi elven Nilen oversvømmet landskapet opptil flere ganger i året. Langs breddene ble det lagt igjen et fint slam av leire som har gjort den ellers ufruktbare sandjorda veldig fruktbar.

Gjennom århundrene har leire blitt brukt til å helbrede både mennesker og dyr. Egypterne, Grekerne og Romerne, stammefolk i Amerika, Asia og Afrika forteller alle om leirens gode virkninger. Denne gode virkning gjelder mange forskjellige sykdommer, som innvendige betennelser, brannskader og hudlidelser, verk, tarm og mageonder osv. Det fortelles også om god virkning myt dysenteri. Det sies at mange soldater i første verdenskrig overlevde på grunn av leirebruk.

Leiren er som sagt, naturlige og livgivende finmasser av stein og fjell og sies å ha mange fantastiske egenskaper som blant annet hindrer formering av sykdomsfremkallende mikrober, bakterier og alle slags parasitter. Denne leiren kan holde cellene friske. Et væskende sår som behandles med leire kan helbredes  utrolig raskt.

Leire virker å ha en slags naturlig inteligens som finner frem til det syke stedet. Tatt innvortes gjennom munn, endetarm eller vagina, kan det bli ledet dit sykdommen er og blir der ofte i flere dager for å trekke ut puss og levret blod.

Dyrenes og barnas instinkt går av og til vår voksne intelligens en høy gang. Når dyr er syke eller såret, har de ofte brukt leire for å bli helbredet. Hvem har ikke sett hester eller andre dyr spise jord/leire. Små barn spiser ofte leire/jord/sand når noe er i ubalanse og det kan være livsviktig for de fordi de også får styrket sitt imunforsvar.

Leiren sies å ha en utrolig absorberingsevne, den sies å kunne samle opp, drenere og eliminerer urenheter som forekommer i vev, blod eller lymfen. Den kan virke som en magnet på skadelige stoffer med negativ utstråling. Den kan trekke til seg og absorberer ondet, for deretter å skille det ut via tarmen. Denne absorberingsevnen hos leire gjør også at den blir brukt i oljeindustrien der den anvendes til å raffinere bensin eller fjerne lukten fra visse råstoffer i for eksempel margarin. Tetting av vannlekasjer i tuneller er også velkjent.

Leire kan skape balanse i kroppen om man blir utsatt for radioaktiv stråling og hjelpe til med utskillelsen av denne strålingen. Fra Russland hører vi at arbeidere som skal inn i kjernereaktorer, eller andre steder med radioaktiv stråling, smører seg inn med leirepulver, før de tar på seg beskyttelsesdraktene.

Nedforing av Rein og Sau, med leire i foret for å redusere det radioaktive innholdet i kjøttet, har vi holdt på med i Norge, helt  siden Tjernobyl ulykken i 1986.

Leire kan virke mot toksiner (giftstoffer).  Leire kan øke motstandkraften mot giftangrep og minske i betraktelig grad virkningen av skadestoffer. Det kan derfor være mulig å forebygge ulike forgiftninger og helbrede mange infeksjoner. Leire kan styrke organismens eget forsvarsystem, gjøre den immun mot mange skadelige angrep og lade cellene med energi og liv.

Ønskegnisten