NORSKE BLOMSTERESSENSER SOM ER FULLE AV NORSK NATURKRAFT OG EN SYMFONI  FRA NATURENS STORSLAGNE ORKESTER. HjerteHjerte

Norske blomsteressenser ferdig aktivert og klar til å lages moressens av.
Foto: Hans Christer Rask Arnesen