Værkvist av Gran.
Foto: Hans Christer Rask Arnesen

Værkvist.

Lages ofte av gran.

Bruksanvisning.

Står den opp, Høytrykk.

Står den rett ut, midt imellom.

Står den ned, Lavtrykk.

En artig liten værprofet.