Gamle steder har ofte uønskede og negative energier etter det som har skjedd der. For å rense opp i energiene bør man få renset opp i dette.....
Foto: Hans Christer Rask Arnesen

HUSRENS - Å hjelpe forvillede sjeler og hendelser over til "lyset".

Husrens og rens av spesielle hendelser og steder.

Vi ser på det med husrens, og annen type rens, som en hjelp til forvillede sjeler som ikke har kommet seg opp i høy nok frekvens og opp "i det hvite lyset. Slike sjeler trenger ofte hjelp til å gi slipp på det jordiske og hjelp til å bli guidet opp til det "hvite" lyset hvor de kommer fra.

Personer som dør raskt i forbindelse med for eksempel ulykker, blir drept eller etter andre tragiske hendelser, vil som regel selv ikke være klar over at de ikke er fysisk tilstede i en kropp på jorda.

Det fysiske legemet dør, dvs. det fysiske legemet synes ikke. Derimot lever følelseslegemet (alle tankene og følelsene) og sjelen blir derfor hengende igjen på stedet, og ser og opplever oss, uten at flesteteparten av oss levende ser de.

Det finnes mange eksempler på at slike "forvillede" sjeler kan henge igjen i mange hundre år, ja til og med i tusener av år. Selvfølgelig er det en god del sjeler som har en mellomtilstand der de på en måte ønsker og trenger å oppholde seg her på jorda, i materien. Spesielt gjelder det personer som er veldig opptatt av det materielle eller til spesielle steder eller mennesker. Det kan også være sjeler som - ser -det første og beste opplyste sted i nærheten av seg og tror det er dit de skal.

Vi ser i forbindelse med - forvillede - sjeler som henger igjen i hus eller steder eller andre områder, at det som regel dreier seg om følgende:

 - Sjeler som henger igjen i området eller selve tomta.

 - Sjeler som henger igjen i selve huset eller hendelser der.

 - Sjeler som henger igjen i ting som er igjen etter de, i huset eller som flyttes inn  der. Det kan være arvede gjenstander eller antikivteter man arver eller kjøper.

 - Sjeler eller - klebeånder - som henger igjen på personer i huset eller som man kan få med seg fra spesielle personer eller steder.

Vi foretar en -husrens- eller en -rens- av andre aktuelle steder på en meget skånsom måte. Vi kontakter de aktuelle sjeler og hjelper de over, hvis de er klar for det.

Vi har lang og god erfaring fra både små og store oppdrag i hele landet vårt.

 

Interessert?

Kontakt Ønskegnisten

E-post: hcraskarnesen@gmail.com

Mob. 98623054